Skanowanie 3D to proces odwzorowania trójwymiarowego obiektu w postaci cyfrowej. Polega na pomiarze odległości między punktami na powierzchni obiektu i wykorzystaniu tych informacji do stworzenia jego wirtualnego modelu.

Istnieje kilka technik skanowania 3D, z których najpopularniejsze to:

  • Skanowanie laserowe: wykorzystuje wiązkę lasera do pomiaru odległości między skanerem a obiektem.
  • Skanowanie światłem strukturalnym: wykorzystuje projektor do wyświetlania wzoru światła na obiekcie i kamerę do rejestrowania jego deformacji.
  • Stereowizja: wykorzystuje dwie kamery do rejestrowania obrazu obiektu z różnych perspektyw.

Skanowanie 3D ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłowych, m.in.:

  • Prototypowanie: skanowanie 3D pozwala na szybkie i tanie stworzenie prototypu nowego produktu.
  • Inżynieria odwrotna: skanowanie 3D umożliwia odtworzenie cyfrowego modelu istniejącego obiektu, np. w celu jego naprawy lub modyfikacji.
  • Kontrola jakości: skanowanie 3D może być wykorzystywane do kontroli jakości produktów, np. w celu wykrycia wad produkcyjnych.

Skanowanie 3D to technologia, która wciąż się rozwija, ale już teraz ma ogromny wpływ na wiele dziedzin życia. Wraz z rozwojem tej technologii możemy spodziewać się jeszcze większego jej znaczenia w przyszłości.